مرور برچسب

محمد گلریز

موسیقی روی نت دفاع

موسیقی روی نت دفاع ؛ در طول سال‌های جنگ آثار زیادی با موضوع مقاومت و ایستادگی ساخته شده که خیلی از آن‌ها هنوز هم در…