مرور برچسب

موزیسین

نامداران بلوز(۲)

اشکان گلشاهی-موسیقی کوک| در نوشته  قبل یادی از چهار موزیسین برتر بلوز کردیم. امروز هم در ادامه آن نوشته ، از چهار…