مرور برچسب

موسسه هنرمندان پیشکسوت

نه بیمه‌ دارم نه خانه‌

محمد یگانه: نه بیمه‌ دارم، نه خانه‌. تا زمانی که آقای سیدعباس عظیمی مدیر عامل موسسه هنرمندان پیشکسوت بود، اوضاع…

هیچ‌گاه هنرفروشی نکردم

هیچ‌گاه هنرفروشی نکردم ؛ این جمله را شاید بسیاری از چهره‌های شناخته شده امروز باید بشنوند تا شاید... . به هر حال…

عباس تهرانی‌تاش هم رفت

عباس تهرانی‌تاش هم رفت ؛ این نوازنده کهنه‌کار کلارینت بعد از اینکه اردیبهشت ماه امسال در بیمارستان بستری شده بود،…