نماهنگ «انفجارجان» با صدای پرواز همای که در وصف رشادت‌های سردارحاج ...

اپرای حلاج به کرج رسید ؛ این اپرا به کارگردانی، آهنگسازی ...

موسیقی کوک|اپرای حلاج به ایستگاه ۵۲ رسید. پنجاه و دومین اجرای ...

موسیقی کوک|«پرواز همای» -خواننده‌  موسیقی ایران  همراه گروه مستان آذرماه در ...