آلبوم "همیشه لحظه باران..." به آهنگسازی بهنام ابوالقاسم، خوانندگی پوریا اخواص ...

قطعه "خموش" به آهنگسازی رضا علی‌آبادی و آواز پوریا اخواص بر ...

آلبوم "همیشه لحظه باران..." به آهنگسازی بهنام ابوالقاسم، خوانندگی پوریا اخواص ...

«همیشه لحظه‌ی باران. .» با آهنگسازی بهنام ابولقاسم و خوانندگی پوریا ...

آلبوم موسیقیایی «جان جهان» با صدای پوریا اخواص و آهنگ‌سازی رضا ...

ارکستر نوجوانان و جوانان ایران به رهبری مهرداد میرزایی و خوانندگی ...