عبدالجبار کاکایی به تمجید از آثاری که چاوشی با اشعار مولانا ...