بازخوانی سرودی که حدود ۲۰ سال پیش با شعری از فریدون ...

اجرای ارکستر ملی با کیوان ساکت ؛ تازه ترین کنسرت ارکستر ...