مرور برچسب

گرمی

شما فاسدید

شما فاسدید ؛ جوایز گرمی در سال‌های اخیر با واکنش‌های انتقادآمیز فراوانی مواجه شده و احتمالاً مراسم سال ۲۰۲۱ نیز از…